UNICON универсални контейнери

 

0455280001274787566 

Кръгли контейнери с капак, изработени от алуминий. За съхранение и стерилизация на типове за пипети и други дребни консумативи.

Рак за типове улеснаващ зареждането и изваждането на типове към UNICON 3.

Модел подходящ за: Височина mm Диам. mm Кат.-No. Цена
UNICON 1 за центрофужни епруветки 115 120 3.526 113 при запитване
UNICON 2 за тест епруветки 175 120 3.526 173 при запитване
UNICON 3 за рак за типове 170 170 3.526 183 при запитване
UNICON 4 за пластасови/стъклени дребни консумативи 270 170 3.526 273 при запитване
Pipette tip racks:

Rack b за 116 сини типове

3.527 013 при запитване
Rack g за 208 жълти типове

3.527 023 при запитване
Rack c за 208 безцветни типове

3.527 033 при запитване

За допълнителна информация и цени, моля свържете се с нас.