KNF Химически устойчиви вакуум помпи

 

Изключително подходящи за дестилация, филтрация, сублимация, екстракция и сушене.

Дебит Вакуум Налягане Детайли Серия Модел Цена за конкретния модел в лева без ДДС
при атм. налягане (l/min) (mbar absolute) (bar g)до 10 до 8 до 1 с една и две глави N 810 ... FT.18 E 260 N 810 FT.18 1660.00
до 20 до 8 до 1 с една и две глави N 820 ... FT.18 E 262 N 820 FT.18 2100.00
до 34 до 8 до 1 с една и две глави N 840 ... FT.18 E 264 N 840 FT.18 2600.00
до 34 до 2 до 1 с две глави N 842.3 FT.18 E 268 N 842.3 FT.18 5500.00
до 60 до 90 до 1 с две глави N 840.1.2 FT.18 E 266 N 840.1.2 FT.18 3660.00