Sineo микровълнови системи за екстракция

 

 

 

 
Sineo микровълнова система за екстракция MASTER

Sineo микровълнова система за екстракция MASTER

Sineo MASTER Микровълнова система за екстракция е съчетание на най-добрите материали и иновативни технологии. Автоматичен контрол на работната мощност регулируема от реакционната температура и налягане, осигуряваща непрекъсното микровълново нагряване без пулсации. Едновременно обработване на до 15 проби по 100 мл.Обем на камерата 65 л, двойно магнетронно микровълново излъчване с максимална мощност 1800W, макс. налягане 15 MPa, макс. температура 300°C.CE марка.