Клас N автоклави за дребен инструментариум

 

 

 
NUVE OT012 Настолен Автоклав

NUVE OT012 Настолен Автоклав

OT012 настолен автоклав е подходящ за парна стерилизация на неопаковани медицински или стоматологични инструменти, както и на лабораторна стъклария. Характеристики 12 л; температурен обхват 110°C до 140°C.

3450,00 лв. без ДДС