Аксесоари

 

 

 
Фолио за опаковане 5 cm x 100 m

Фолио за опаковане 5 cm x 100 m

Фолио за опаковане 5 cm x 100 m

 
Фолио за опаковане 7.5 cm x 100 m

Фолио за опаковане 7.5 cm x 100 m

Стерилизационна лента за опаковане 7.5 cm x 100 m

 
Фолио за опаковане 10 cm x 100 m

Фолио за опаковане 10 cm x 100 m

Стерилизационна лента за опаковане 10 cm x 100 m

 
Фолио за опаковане 5 cm x 200 m

Фолио за опаковане 5 cm x 200 m

Стерилизационна лента за опаковане 5 cm x 200 m

 
Фолио за опаковане 7.5 cm x 200 m

Фолио за опаковане 7.5 cm x 200 m

Стерилизационна лента за опаковане 7.5 cm x 200 m

 
Фолио за опаковане 10 cm x 200 m

Фолио за опаковане 10 cm x 200 m

Стерилизационна лента за опаковане 10 cm x 200 m