Предупредителни знаци

 

Цялата гама предлагани продукти може да намерите тук: Предупредителни/задължаващи знаци/етикетиGHS_warning_labels

 

Кат. № Тип Надпис Етикет Размери mm Опаковка
9.105 700 GHS 01 warning експлозия 26 x 37 250
9.105 701 GHS 01 danger експлозия 26 x 37 250
9.105 702 GHS 02 warning огън 26 x 37 250
9.105 703 GHS 02 danger огън 26 x 37 250
9.105 704 GHS 03 warning огън около кръг 26 x 37 250
9.105 705 GHS 03 danger огън около кръг 26 x 37 250
9.105 706 GHS 04 warning газова бутилка 26 x 37 250
9.105 707 GHS 05 warning разяждащ 26 x 37 250
9.105 708 GHS 05 danger разяждащ 26 x 37 250
9.105 709 GHS 06 danger череп и кости 26 x 37 250
9.105 710 GHS 07 warning удивителен знак 26 x 37 250
9.105 711 GHS 08 warning опасност за здравето 26 x 37 250
9.105 712 GHS 08 danger опасност за здравето 26 x 37 250
9.105 713 GHS 09 warning околната среда 26 x 37 250
9.105 720 GHS 01 warning експлозия 37 x 52 250
9.105 721 GHS 01 danger експлозия 37 x 52 250
9.105 722 GHS 02 warning огън 37 x 52 250
9.105 723 GHS 02 danger огън 37 x 52 250
9.105 724 GHS 03 warning огън около кръг 37 x 52 250
9.105 725 GHS 03 danger огън около кръг 37 x 52 250
9.105 726 GHS 04 warning газова бутилка 37 x 52 250
9.105 727 GHS 05 warning разяждащ 37 x 52 250
9.105 728 GHS 05 danger разяждащ 37 x 52 250
9.105 729 GHS 06 danger череп и кости 37 x 52 250
9.105 730 GHS 07 warning удивителен знак 37 x 52 250
9.105 731 GHS 08 warning опасност за здравето 37 x 52 250
9.105 732 GHS 08 danger опасност за здравето 37 x 52 250
9.105 733 GHS 09 warning околната среда 37 x 52

250