Шкафове серия 7.90, издържат на 90 мин пожар (105 мин)

 

 

 
7.90 Шкаф за съхранение на запалими субстанции, 30 l

7.90 Шкаф за съхранение на запалими субстанции, 30 l

Шкаф за съхранение на запалими субстанции серия 7.90. Издържат на огън 90 мин, одобрен тип 90 съгласно стандарт EN 14470-1. Препоръчва се за запалими субстанции с точка на възпламеняване под 0°C (ацетон, етер, хексан)). Обем 30 л. Поставяне под плот, една врата. Кат. номер: 791Е

2975,00 лв. без ДДС
7.90 Шкаф за съхранение на запалими субстанции, 60 l

7.90 Шкаф за съхранение на запалими субстанции, 60 l

Шкаф за съхранение на запалими субстанции серия 7.90. Издържат на огън 90 мин, одобрен тип 90 съгласно стандарт EN 14470-1. Препоръчва се за запалими субстанции с точка на възпламеняване под 0°C (ацетон, етер, хексан)). Обем 60 л. Поставяне под плот, две врати. Кат. номер: 792Е

4200,00 лв. без ДДС
7.90 Шкаф за съхранение на запалими субстанции, 65 l

7.90 Шкаф за съхранение на запалими субстанции, 65 l

Шкаф за съхранение на запалими субстанции серия 7.90. Издържат на огън 90 мин, одобрен тип 90 съгласно стандарт EN 14470-1. Препоръчва се за запалими субстанции с точка на възпламеняване под 0°C (ацетон, етер, хексан)). Обем 65 л. Една врата. Кат. номер: 798Е

3810,00 лв. без ДДС
7.90 Шкаф за съхранение на запалими субстанции, 115 l

7.90 Шкаф за съхранение на запалими субстанции, 115 l

Шкаф за съхранение на запалими субстанции серия 7.90. Издържат на огън 90 мин, одобрен тип 90 съгласно стандарт EN 14470-1. Препоръчва се за запалими субстанции с точка на възпламеняване под 0°C (ацетон, етер, хексан)). Обем 115 л. Две врати. Кат. номер: 793Е

4830,00 лв. без ДДС
7.90 Шкаф за съхранение на запалими субстанции, 130 l

7.90 Шкаф за съхранение на запалими субстанции, 130 l

Шкаф за съхранение на запалими субстанции серия 7.90. Издържат на огън 90 мин, одобрен тип 90 съгласно стандарт EN 14470-1. Препоръчва се за запалими субстанции с точка на възпламеняване под 0°C (ацетон, етер, хексан)). Обем 130 л. Една врата. Кат. номер: 794Е

4160,00 лв. без ДДС
7.90 Шкаф за съхранение на запалими субстанции, 250 l

7.90 Шкаф за съхранение на запалими субстанции, 250 l

Шкаф за съхранение на запалими субстанции серия 7.90. Издържат на огън 90 мин, одобрен тип 90 съгласно стандарт EN 14470-1. Препоръчва се за запалими субстанции с точка на възпламеняване под 0°C (ацетон, етер, хексан)). Обем 250 л. Две врати. Кат. номер: 795Е

6070,00 лв. без ДДС