Автоматични пипети с фиксиран обем

 


 

 
Автоматична пипета с фиксиран обем 5 uL

Автоматична пипета с фиксиран обем 5 uL

LLG Автоматични пипети с фиксиран обем 5 μl. Точност: ±1,0%, Възпроизводимост: ±0.5%, Цветен код: сив. Автоклавируема. Произведени в Германия. Калибрационен сертификат. Кат. № 9.277 515

75,00 лв. без ДДС
Автоматична пипета с фиксиран обем 10 uL

Автоматична пипета с фиксиран обем 10 uL

LLG Автоматични пипети с фиксиран обем 10 μl. Точност: ±1,0%, Възпроизводимост: ±0.5%, Цветен код: сив. Автоклавируема. Произведени в Германия. Калибрационен сертификат. Кат. № 9.277 516

75,00 лв. без ДДС
Автоматична пипета с фиксиран обем 20 uL

Автоматична пипета с фиксиран обем 20 uL

LLG Автоматични пипети с фиксиран обем 20 μl. Точност: ±4.5%, Възпроизводимост: ±1.0%, Цветен код: сив. Автоклавируема. Произведени в Германия. Калибрационен сертификат. Кат. № 9.277 517

75,00 лв. без ДДС
Автоматична пипета с фиксиран обем 25 uL

Автоматична пипета с фиксиран обем 25 uL

LLG Автоматични пипети с фиксиран обем 25 μl. Точност: ±2.5%, Възпроизводимост: ±0.6%, Цветен код: жълт. Автоклавируема. Произведени в Германия. Калибрационен сертификат. Кат. № 9.277 518

75,00 лв. без ДДС
Автоматична пипета с фиксиран обем 50 uL

Автоматична пипета с фиксиран обем 50 uL

LLG Автоматични пипети с фиксиран обем 50 μl. Точност: ±2.5%, Възпроизводимост: ±0.6%, Цветен код: жълт. Автоклавируема. Произведени в Германия. Калибрационен сертификат. Кат. № 9.277 519

75,00 лв. без ДДС
Автоматична пипета с фиксиран обем 100 uL

Автоматична пипета с фиксиран обем 100 uL

LLG Автоматични пипети с фиксиран обем 100 μl. Точност: ±2.5%, Възпроизводимост: ±0.6%, Цветен код: жълт. Автоклавируема. Произведени в Германия. Калибрационен сертификат. Кат. № 9.277 520

75,00 лв. без ДДС