Начало > Продукти > Филтрация Пробоподготовка > Специализирани филтърни хартии

Специализирани филтърни хартии

 

Фирма Биотехлаб предлага специализирани филтърни хартии, произведени в Германия от фирма Hahnemühle и отговарящи на всички съответни стандарти за качество.

 

Пълният списък на предлаганите хартии с цени за всеки продукт може намерите в  ценовата листа.

 

Подробна техническа информация за специализираните филтърни хартии може да намерите в приложеният каталог.


• Филтърна хартия с ниско съдържание на азот – за филтрация на утайки при пробоподготовка за Келдал анализ.
• Кизелгур филтърна хартия – за задържане на белтъчни утайки и слузести частици от разтвори.
• Филтърна хартия с активен въглен – за адсорбция на молекули в течности и газове.
• Черна филтърна хартия – за определяне на следи от светли частици и утайки.
• Филтърна хартия за анализ на малц и бира.
• Филтърна хартия за захарната индустрия – за избистряща филтрация на екстракти от цвекло и сокове.
• Антибиотични филтърни дискове.
• Абсорбираща филтърна хартия с полиетиленов слой.
• Филтърна хартия за хроматографски анализи.
• Филтърна хартия за надежден анализ на растежа на семена.
• Тегловна филтърна хартия  - гладка и полирана от двете страни.
• Хартия не отделяща влакна – за почистване на чувствителни повърхности, оптични и др.
• Филтърна хартия за анализ на течни масла.
• Безпепелни филтърни хартии – за количествен анализ, тегловни тестове и пробоподготовка за инструментален анализ.
• Усилени безпепелни филтърни хартии – за филтрация под вакуум и под налягане и за употреба с кисели и алкални разтвори.
• Филтърна хартия за качествен анализ – за прецизна идентификация на материали и за пробоподготовка.
• Усилени филтърни хартии за качествен анализ – за филтрация под вакуум и под налягане и за употреба с кисели и алкални разтвори.
• Филтърна хартия за обща употреба – идентификация на субстанции и избистряне на течности.
• Стъкленовлакнести филтри – употреба при контрол на замърсяването на въздуха и водата.
• Кварцови филтри – за определяне на частици при високи температури, за употреба при контрол на замърсяването на атмосферата.